Welkom bij
Verder door anders doen

 

 

 

 

De wereld kantelt dus helpt het om zaken eens van een andere kant te bekijken. Dat is wat wij doen.
We ontwikkelen oplossingen voor vraagstukken in de zorg, het sociaal domein en op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Met aandacht voor mensen en nieuwe technische mogelijkheden.

Ons werk

Wij zijn denkers en doeners. Sinds 1995 maken we werk van transitie en transformatie. Van anders doen in zorg en het sociaal domein. Met doelgerichte en praktische concepten betrekken we mensen en verbinden. Anders doen raakt veel: anders leren, anders organiseren, anders communiceren en anders samenwerken. Anders doen betekent sociale innovatie.

Transitie is maatwerk

Er is voor  transitie of anders doen geen kant en klaar recept. De mensen en de context bepalen de toon en de snelheid. Wat altijd helpt is verbinding en dialoog. Dan ontwikkelen samenwerking en samenredzaamheid met als resultaat dat mensen en organisaties sterker staan. Verbinden van mensen en organisaties speelt in ons werk een hoofdrol. Met learning community Andere handen is een concreet ‘Anders doen’ concept uitgewerkt. Lees  hier verder over  de beweging Andere handen en de learning community.

 

MNtRX is onze kraamkamer voor anders-doen concepten. Ons werk is zeer gevarieerd. Van advies tot concept, van opleiden tot procesinnovatie, maar altijd gericht op  verbinden en verder komen door anders te doen.
Gezondheid, (werk)plezier, vitaliteit, participatie en inclusie vinden we belangrijk en spelen altijd een rol in ons werk. Lees hier meer over MNtRX.

Verder door anders doen is lid van OVAL.

 

Ons verhaal

‘Verder door anders doen’ (VDAD) is in 1995 gestart als adviesbureau voor arbeid en gezondheid. Een initiatief van Monique van Doorn, die zich tijdens haar eerdere werk als arboverpleegkundige en gezondheidswetenschapper verwonderde over de manier waarop mensen zich zelf kwijt raakten in tijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Systemen namen het van mensen over waar het zaken als werk, gezondheid, zorg en welzijn betrof. Wat willen mensen zelf (nog) als zij ziek zijn? Wat kunnen ze nog en hoe kan de omgeving daar bij steunen? Waarom stoppen mensen met leren als ze hun werk kwijt raken en zou het helpen om eerder van werk te veranderen om geïnspireerd en inzetbaar te blijven?

Haar vragen hebben haar het pad van ondernemerschap op gedreven. Daar pakte ze de ruimte om creatieve oplossingen te zoeken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Zij zag bijvoorbeeld dat een oplopend aantal WAO vrouwen van 40 jaar en ouder in de WAO zaten, terwijl die mensen veel competenties en talenten hadden. Door die talenten weer te mobiliseren en te inspireren zijn veel mensen weer aan de slag gegaan en mee gaan doen in de maatschappij.

Versterken van mensen zodat zij actief en naar vermogen bij kunnen dragen aan de maatschappij vindt Monique een must. Met mensen een zorgzame samenleving inhoud geven is wat haar drijft.

De concepten die sinds 1995 zijn ontwikkeld en de programma’s die zijn uitgevoerd betekenen altijd sociale innovatie. Mensen gaan samen anders doen om zo ook andere resultaten te boeken. Ervaringen en ontwikkelde methodieken zijn opgeschreven in ‘Nieuwerwets, verbindend werken’ (van Doorn en de Wit, 2009). Toen al pleitten we voor de ontwikkeling van andere handen in de zorg.

Anders doen, sociale innovatie en ontwikkelde strategieën en instrumenten vinden op verschillende plekken in verschillenden omstandigheden hun plek. ‘Verder door anders doen’ levert strategische denk- en praktische doekracht. We benutten moderne technologie, maar waarderen tegelijkertijd de praktische wijsheid van ervaren mensen.  Van en met elkaar leren binnen organisaties en over organisatiemuren heen is onze aanpak. Zo stimuleren we om anders samen te werken, anders te leren en om andere resultaten te realiseren.

Kijk voor concrete uitwerken bij deze sociale innovaties bij Anders gedaan.

 

Anders gedaan

Sociale innovatie in de praktijk

Anders doen leidt tot sociale innovatie. Technologische innovaties en nieuwe communicatiemiddelen bieden innovatieve antwoorden op actuele maatschappelijke vraagstukken. De sociale innovatie is een gevolg van anders leren, anders organiseren en anders samenwerken. Hier vertellen we over concrete uitwerkingen.

Learning community Andere handen

 

Wat is gestart als een online leer- en ontwikkelplatform voor medewerkers in de langdurige zorg is uitgegroeid tot een volwaardige learning community.

Lees meer

Andere uitwerkingen

 

 

Voor meer uitwerkingen van anders doen in zorg en het sociaal domein.

 

Lees meer

Publicaties

Over onze concepten, onze avonturen en onze ervaringen schrijven we regelmatig. Blogs, publicaties, boeken en via Facebook, Twitter en Instagram.

Bekijk alle artikelen

Koester de moeders

11 augustus 2018

Een optimistische arbeidsmarktaanpak Een sportclub die zijn ervaren spelers koestert draait mee in de bovenste regionen. Het zijn juist de mensen met ervaring die teams succesvol maken. Zij zijn de backbones van het collectief,...
Lees het gehele artikel

Leren in een online learning community

10 maart 2018

Hoe zorg je dat professionals uit de zorg en het sociaal domein elkaar ontmoeten, van elkaar leren en meedenken over de toekomst van hun vak? Monique van Doorn vertelt over learning community Andere handen...
Lees het gehele artikel

Contact

 

Verder door anders doen

E: info@verderdoorandersdoen.nl

M: 06-51 09 54 27

Onze reglementen