Mijnverhaal, instrument voor reflectie en intervisie

‘Mijnverhaal’ is een bewerking van het instrument ‘Deel je verhaal’ dat in 2018 is ontwikkeld voor het A&O fonds gemeenten in samenwerking met het Sociaal Team Bodegraven-Reeuwijk. ‘Mijnverhaal’ is vrij te gebruiken.

Ondersteuning via Learning community Andere handen biedt een eenvoudige en duurzame manier om de verhalen te verzamelen en te bundelen. De inzet van een (E-) coach is mogelijk via een in-company ontwikkeltraject. De inzet van het instrument is door SKJ Kwaliteitsregister Jeugd geaccrediteerd. Voor deze uitwerking, inclusief een introductiebijeenkomst, e-coaching en een beoordeling op behaalde resultaten kunt u contact opnemen met Verder door anders doen.