Ons verhaal

‘Verder door anders doen’ werd in 1995 opgericht door Monique van Doorn. Haar vertrekpunt was om vraagstukken in zorg en sociale zekerheid anders aan te pakken. Wat hebben klanten nodig? Wat vragen ze? Wat kunnen ze (nog) zelf en wat houdt mensen autonoom en betrokken? Haar vragen hebben geleid tot creatieve oplossingen voor verschillende vraagstukken. Versterken van mensen is daarbij de rode draad. Kijk voor concrete uitwerken bij deze sociale innovaties bij Anders gedaan.

Sociale innovatie is actueel binnen zorg en het sociaal domein, maar ook binnen het onderwijs, de bankwereld en bij de uitdaging van het klimaatvraagstuk. ‘Verder door anders doen’ biedt daarvoor strategische denk- en praktische doekracht. Meedoen naar vermogen vinden we belangrijk en mensen bewust maken dan hun bijdrage ertoe doet en hen betrekken bij vernieuwing is onze basis. Gebruik van social media oplossingen en technologische vernieuwingen bieden hiervoor geweldige mogelijkheden.

Autonomie, eigen regie, maar ook wederkerigheid en samenredzaamheid spelen bij onze concepten de hoofdrol. We benutten moderne technologie, maar erkennen de praktische wijsheid van mensen. Mensen en organisaties rusten we toe om gelijkwaardig samen te werken en kennis te delen. Van en met elkaar leren binnen organisaties en over organisatiemuren heen. Zo stimuleren we anders samenwerken, anders leren en maken we werk van maatschappelijke vernieuwing. En komen we samen verder door anders te doen.