Ons verhaal

‘Verder door anders doen’ (VDAD) is in 1995 gestart als adviesbureau voor arbeid en gezondheid. Een initiatief van Monique van Doorn, die zich tijdens haar eerdere werk als arboverpleegkundige en gezondheidswetenschapper verwonderde over de manier waarop mensen zich zelf kwijt raakten in tijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Systemen namen het van mensen over waar het zaken als werk, gezondheid, zorg en welzijn betrof. Wat willen mensen zelf (nog) als zij ziek zijn? Wat kunnen ze nog en hoe kan de omgeving daar bij steunen? Waarom stoppen mensen met leren als ze hun werk kwijt raken en zou het helpen om eerder van werk te veranderen om geïnspireerd en inzetbaar te blijven?

Haar vragen hebben haar het pad van ondernemerschap op gedreven. Daar pakte ze de ruimte om creatieve oplossingen te zoeken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Zij zag bijvoorbeeld dat een oplopend aantal WAO vrouwen van 40 jaar en ouder in de WAO zaten, terwijl die mensen veel competenties en talenten hadden. Door die talenten weer te mobiliseren en te inspireren zijn veel mensen weer aan de slag gegaan en mee gaan doen in de maatschappij.

Versterken van mensen zodat zij actief en naar vermogen bij kunnen dragen aan de maatschappij vindt Monique een must. Met mensen een zorgzame samenleving inhoud geven is wat haar drijft.

De concepten die sinds 1995 zijn ontwikkeld en de programma’s die zijn uitgevoerd betekenen altijd sociale innovatie. Mensen gaan samen anders doen om zo ook andere resultaten te boeken. Ervaringen en ontwikkelde methodieken zijn opgeschreven in ‘Nieuwerwets, verbindend werken’ (van Doorn en de Wit, 2009). Toen al pleitten we voor de ontwikkeling van andere handen in de zorg.

Anders doen, sociale innovatie en ontwikkelde strategieën en instrumenten vinden op verschillende plekken in verschillenden omstandigheden hun plek. ‘Verder door anders doen’ levert strategische denk- en praktische doekracht. We benutten moderne technologie, maar waarderen tegelijkertijd de praktische wijsheid van ervaren mensen.  Van en met elkaar leren binnen organisaties en over organisatiemuren heen is onze aanpak. Zo stimuleren we om anders samen te werken, anders te leren en om andere resultaten te realiseren.

Kijk voor concrete uitwerken bij deze sociale innovaties bij Anders gedaan.