Ons werk

Wij zijn denkers en doeners. Sinds 1995 maken we werk van transitie en transformatie. Van anders doen in zorg en het sociaal domein. Met doelgerichte en praktische concepten betrekken we mensen en verbinden. Anders doen raakt veel: anders leren, anders organiseren, anders communiceren en anders samenwerken. Anders doen betekent sociale innovatie.

Transitie is maatwerk

Er is voor  transitie of anders doen geen kant en klaar recept. De mensen en de context bepalen de toon en de snelheid. Wat altijd helpt is verbinding en dialoog. Dan ontwikkelen samenwerking en samenredzaamheid met als resultaat dat mensen en organisaties sterker staan. Verbinden van mensen en organisaties speelt in ons werk een hoofdrol. Met learning community Andere handen is een concreet ‘Anders doen’ concept uitgewerkt. Lees  hier verder over  de beweging Andere handen en de learning community.

 

MNtRX is onze kraamkamer voor anders-doen concepten. Ons werk is zeer gevarieerd. Van advies tot concept, van opleiden tot procesinnovatie, maar altijd gericht op  verbinden en verder komen door anders te doen.
Gezondheid, (werk)plezier, vitaliteit, participatie en inclusie vinden we belangrijk en spelen altijd een rol in ons werk. Lees hier meer over MNtRX.

Verder door anders doen is lid van OVAL.