Ons werk

Wij zijn denkers en doeners. Sinds 1995 ontwikkelen we maatschappelijke vernieuwing voor sectoren waar transitie actueel is. Onze concepten zijn gericht op veranderingen in de samenleving en starten vaak in de zorg of het sociaal domein. Verder komen door anders te doen: anders leren, anders organiseren en anders samenwerken. Praktisch, doelgericht en met de mensen die het aangaat. Rode draad van onze werkwijze is het versterken en verbinden van mensen om met elkaar tot resultaat te komen. We stimuleren dialoog, organiseren ontmoeting, ontwikkelen talenten en we meten de resultaten. Daarbij benutten we hedendaagse technologie en we stimuleren aandacht voor elkaar.

Met Andere handen presenteren we een concrete uitwerking van een ‘Anders doen’ concept. We organiseren ontmoeting, we ontdekken samen nieuwe mogelijkheden en we stimuleren ontwikkeling. Andere handen community is hierbij de basis.

MNtRX is onze kraamkamer voor conceptontwikkeling. Hier verbinden we strategisch advies met praktijkgerichte vernieuwing. We leveren denk-en-doekracht en werken daarbij samen met opdrachtgevers en ons brede netwerk.

Maatschappelijke vernieuwing leidt tot veranderingen in de zorg en het sociaal domein.. Meer mensen worden ouder en zij vragen om andere oplossingen.

Nieuwe technieken en hedendaagse communicatie bieden veel mogelijkheden. Dat vraagt om een andere strategie, andere tactiek en andere uitvoering. Andere handen community ondersteunt en faciliteert de gevraagde cultuuromslag.

Lees meer

Meerdere veranderingen in de samenleving zorgen voor andere behoeften. Dat vergt nieuwe kennis in organisaties en extra vaardigheden van vakmensen binnen tal van sectoren.

Ontdek samen met MNtRX de mogelijkheden om mensen en organisaties op een creatieve manier te betrekken bij die uitdagingen op zowel strategisch als operationeel terrein.

Lees meer