Welkom bij
Verder door anders doen

 

 

 

 

De wereld kantelt dus helpt het om zaken eens van een andere kant te bekijken. Dat is wat wij doen.
We ontwikkelen oplossingen voor vraagstukken in de zorg, het sociaal domein en op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Met aandacht voor mensen en nieuwe technische mogelijkheden.

Ons werk

Wij zijn denkers en doeners. Sinds 1995 maken we werk van transitie en transformatie. Van anders doen in zorg en het sociaal domein. Met doelgerichte en praktische concepten nodigen we mensen uit samen te werken en te verbinden we mensen. We stimuleren en inspireren om anders te gaan doen en dat raakt veel: anders leren, anders organiseren, anders communiceren en anders samenwerken. Anders doen betekent sociale innovatie.

Sociale innovatie is maatwerk
Er is voor anders doen geen kant en klaar recept. Mensen en hun context bepalen de toon en de snelheid. Wat altijd helpt is verbinding en dialoog. Verbinden en versterken van mensen en organisaties spelen in ons werk daarom een hoofdrol. learning community Andere handen is een concreet ‘Anders doen’ concept. 

Lees  hier verder over  de beweging Andere handen en de learning community. Of klik door naar de recente flyer van LCAH. Om de praktijk van verbinden en versterken te bevorderen en de praktijk te benutten als belangrijke leeromgeving is ‘Mijn verhaal‘ontwikkeld, een instrument voor reflectie en online intervisie.

MNtRX is onze kraamkamer voor anders-doen concepten. Ons werk is zeer gevarieerd. Van advies tot concept, van opleiden tot procesinnovatie, maar altijd gericht op  verbinden en verder komen door anders te doen. Gezondheid, (werk)plezier, vitaliteit, participatie en inclusie vinden we belangrijk en spelen altijd een rol in ons werk. Lees hier meer over MNtRX.

Ons verhaal

‘Verder door anders doen’ (VDAD) is in 1995 gestart als adviesbureau voor arbeid en gezondheid. Een initiatief van Monique van Doorn, die zich tijdens haar eerdere werk als arboverpleegkundige en gezondheidswetenschapper verwonderde over de manier waarop mensen zich zelf kwijt raakten in tijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Systemen namen het van mensen over waar het zaken als werk, gezondheid, zorg en welzijn betrof. Wat willen mensen zelf (nog) als zij ziek zijn? Wat kunnen ze nog en hoe kan de omgeving daar bij steunen? Maar ook vragen hoe we zelf aan vitaliteit en inzetbaarheid kunnen blijven werken spelen een rol. Net als de vraag waarom mensen stoppen met leren als ze hun werk kwijt raken. Zou het helpen om eerder van werk te veranderen om een leven lang geïnspireerd en inzetbaar te blijven?

Als ondernemer pakte Monique de ruimte om creatieve oplossingen te zoeken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Zij zag bijvoorbeeld dat een oplopend aantal vrouwen in de WAO belandde waar hun competenties en talenten verloren gingen. Door de expertise van ervaren WAO-ers weer te mobiliseren en hen te inspireren samen te gaan leren zijn meer dan 1000 mensen weer aan de slag gegaan en mee gaan doen in de maatschappij. Versterken van mensen zodat zij actief en naar vermogen bij kunnen dragen aan de maatschappij vindt Monique een must. Met mensen een zorgzame samenleving inhoud geven is wat haar drijft.

De verder-door-anders-doen concepten, projecten en programma’s hebben een rode draad: er is altijd sprake van sociale innovatie. Door samen anders te gaan doen realiseren we andere resultaten. Uitwerkingen en ontwikkelde methodieken zijn opgeschreven in ‘Nieuwerwets, verbindend werken’ (van Doorn en de Wit, 2009). In dit boek werd voor het eerst geschreven over de kansen voor Andere handen in de zorg.

Verder door anders doen levert strategische denk- en praktische doekracht. We benutten moderne technologie, maar waarderen tegelijkertijd de praktische wijsheid van ervaren mensen.  Van en met elkaar leren binnen organisaties en over organisatiemuren heen is onze aanpak. Kijk voor concrete uitwerkingen van sociale innovaties bij Anders gedaan.

 

Anders gedaan

Sociale innovatie in de praktijk

Anders doen leidt tot sociale innovatie. Technologische innovaties en nieuwe communicatiemiddelen bieden innovatieve antwoorden op actuele maatschappelijke vraagstukken. De sociale innovatie is een gevolg van anders leren, anders organiseren en anders samenwerken. Hier vertellen we over concrete uitwerkingen.

Mijnverhaal, instrument voor reflectie en intervisie

 

Wat is gestart als een online leer- en ontwikkelplatform voor medewerkers in de langdurige zorg is uitgegroeid tot een volwaardige learning community.

lees verder

Andere uitwerkingen

 

 

Voor meer uitwerkingen van anders doen in zorg en het sociaal domein.

 

Lees meer

Publicaties

Over onze concepten, onze avonturen en onze ervaringen schrijven we regelmatig. Blogs, publicaties, boeken en via Facebook, Twitter en Instagram.

Bekijk alle artikelen

Over actie in de zorg gesproken

20 november 2019

Het Malieveld beleeft drukke tijden, 2020 zal de boeken in gaan als het jaar van de bijzondere opstand in een veranderend Nederland. Met boeren, bouwers en boze burgers. Deze acties waren zichtbaar, hoorbaar en...
Lees het gehele artikel

Wetsvoorstel BIG II niet van deze tijd

5 augustus 2019

Recent heeft de minister van Medische zaken (en meer) de Kamer bericht dat hij de uitvoeringsacties ten aanzien van wetsvoorstel BIG II uitstelt. De onrust die in de praktijk is ontstaan kan niet genegeerd...
Lees het gehele artikel

Contact

 

Verder door anders doen

E: info@verderdoorandersdoen.nl

M: 06-51 09 54 27

Onze reglementen