Welkom bij
Verder door anders doen

 

 

 

 

De wereld kantelt dus helpt het om zaken eens van een andere kant te bekijken. Dat is wat wij doen.
We ontwikkelen en implementeren oplossingen voor vraagstukken in de zorg, het sociaal domein en op het gebied van onderwijs, werk en inkomen. Met aandacht voor mensen en nieuwe technische mogelijkheden.

Ons werk

Wij zijn denkers en doeners. Sinds 1995 maken we werk van transitie en transformatie. Van anders doen in zorg en het sociaal domein. Met doelgerichte en praktische concepten nodigen we mensen uit samen te werken en te verbinden. Met Casemanagement Zorg en Zekerheid hebben we al vanaf 1998 gezorgd voor integraal opleiden van casemanagers. Zorg voor elkaar is in 2006 geïntroduceerd als werkwijze om samen met cliënten, familie en vrijwilligers samen te werken aan kwaliteit van leven en werken. Lees bij Anders gedaan over andere voorbeelden die gaan over anders doen, over sociale innovatie.

Sociale innovatie is maatwerk
Er is voor anders doen geen kant en klaar recept. Mensen en hun context bepalen de toon en de snelheid. Wat altijd helpt is verbinding en dialoog. Verbinden en versterken van mensen en organisaties spelen in ons werk daarom een hoofdrol. learning community Andere handen is een concreet ‘Anders doen’ concept dat mensen en kennis verbindt. 
Lees  hier verder
 over  de beweging Andere handen en de learning community. Of klik door naar de recente flyer van LCAH. Om de praktijk van verbinden en versterken te bevorderen en de praktijk te benutten als belangrijke leeromgeving is ‘Mijn verhaal‘ontwikkeld, een instrument voor reflectie en online intervisie.

Ons werk is zeer gevarieerd. Van advies tot concept, van opleiden tot procesinnovatie, maar altijd gericht op  verbinden en verder komen door anders te doen. Gezondheid, (werk)plezier, vitaliteit, participatie en inclusie vinden we belangrijk en spelen altijd een rol in ons werk. Op zoek naar andere oplossingen? Bel of mail.

Over VDAD

‘Verder door anders doen’ (VDAD) is al meer dan 25 jaar advies- en conceptbureau voor samenlevingsvraagstukken. Een initiatief van Monique van Doorn, die zich tijdens haar werk als arboverpleegkundige en gezondheidswetenschapper verwonderde over de manier waarop mensen zich zelf kwijt raken in tijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Systemen namen het van mensen over waar als mensen ziek worden en (tijdelijk) niet kunnen werken. Wat willen mensen zelf (nog) als zij ziek zijn? Wat kunnen ze nog en hoe kan de omgeving daar bij steunen? Vragen als hoe we zelf aan vitaliteit en inzetbaarheid kunnen blijven werken spelen dan juist een rol.

Als ondernemer pakte Monique de ruimte om creatieve oplossingen te zoeken voor deze vaak ingewikkeld gemaakte maatschappelijke vraagstukken. Zij zag bijvoorbeeld dat een oplopend aantal vrouwen in de WAO belandde waar hun competenties en talenten niet meer benut werden. Door de expertise van deze vrouwen weer te mobiliseren en ze te inspireren samen te gaan leren zijn meer dan 1400 vrouwen vanuit de WAO weer duurzaam aan het werk gegaan. Versterken van mensen zodat zij actief en naar vermogen bij kunnen dragen aan de maatschappij vindt Monique een must. Met mensen een zorgzame samenleving inhoud geven is wat haar drijft.

De verder-door-anders-doen concepten, projecten en programma’s hebben een rode draad: er is altijd sprake van sociale innovatie. Door samen anders te gaan doen realiseren we andere resultaten. Uitwerkingen en ontwikkelde methodieken zijn opgeschreven in ‘Nieuwerwets, verbindend werken’ (van Doorn en de Wit, 2009). In dit boek werd voor het eerst geschreven over de kansen voor Andere handen in de zorg. In 2011 is de beweging Andere handen van start gegaan en sinds 2012 biedt de learning community Andere handen een ontmoetingsplek voor mensen om anders te leren. Van en met elkaar.

Verder door anders doen levert strategische denk- en praktische doekracht. We benutten moderne technologie, maar waarderen tegelijkertijd de praktische wijsheid van ervaren mensen.  Van en met elkaar leren binnen organisaties en over organisatiemuren heen is onze aanpak. Kijk voor concrete uitwerkingen van sociale innovaties bij Anders gedaan.

 

Anders gedaan

Sociale innovatie in de praktijk

Anders doen leidt tot sociale innovatie. Technologische innovaties en nieuwe communicatiemiddelen bieden innovatieve antwoorden op actuele maatschappelijke vraagstukken. De sociale innovatie is een gevolg van anders leren, anders organiseren en anders samenwerken. Hier vertellen we over concrete uitwerkingen.

Mijnverhaal, instrument voor reflectie en intervisie

 

Wat is gestart als een online leer- en ontwikkelplatform voor medewerkers in de langdurige zorg is uitgegroeid tot een volwaardige learning community.

lees verder

Andere uitwerkingen

 

 

Voor meer uitwerkingen van anders doen in zorg en het sociaal domein.

 

Lees meer

Publicaties

Over onze concepten, onze avonturen en onze ervaringen schrijven we regelmatig. Blogs, publicaties, boeken en via Facebook, Twitter en Instagram.

Bekijk alle artikelen

Over actie in de zorg gesproken

20 november 2019

Het Malieveld beleeft drukke tijden, 2020 zal de boeken in gaan als het jaar van de bijzondere opstand in een veranderend Nederland. Met boeren, bouwers en boze burgers. Deze acties waren zichtbaar, hoorbaar en...
Lees het gehele artikel

Wetsvoorstel BIG II niet van deze tijd

5 augustus 2019

Recent heeft de minister van Medische zaken (en meer) de Kamer bericht dat hij de uitvoeringsacties ten aanzien van wetsvoorstel BIG II uitstelt. De onrust die in de praktijk is ontstaan kan niet genegeerd...
Lees het gehele artikel

Contact

 

Verder door anders doen

E: info@verderdoorandersdoen.nl

M: 06-51 09 54 27

Onze reglementen