Andere handen community partner van De Zorgagenda

Hoe kunnen we samen de zorg verbeteren?

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), het hoogste adviesorgaan van de regering, nodigde eerder dit jaar patiënten, cliënten, professionals en bestuurders in de zorg en het sociaal domein uit om mee te denken over de toekomst van de zorg. Bij de uitwerking van de zes onderwerpen op de Zorgagenda voor een gezonde samenleving is Andere handen community geraadpleegd en benoemd tot partner. Wij zijn er trots op dat we samen met onze leden hier een bijdrage hebben geleverd en zullen dit in de toekomst ook graag blijven doen.

Terug naar overzicht

Geplaatst op 12 oktober 2017