Koester de moeders

Een optimistische arbeidsmarktaanpak

Een sportclub die zijn ervaren spelers koestert draait mee in de bovenste regionen. Het zijn juist de mensen met ervaring die teams succesvol maken. Zij zijn de backbones van het collectief, ook al vervullen zij minder speelminuten. Zij zijn van toegevoegde waarde in en om het veld.
Zo werkt het niet in de zorg. Daar worden ervaren medewerkers verwaarloosd en gemanipuleerd. De afgelopen jaren zijn zij, meestal moeders die jarenlang zorgtaken thuis met het werk in de zorg hebben gecombineerd, afwisselend boventallig verklaard of direct ontslagen. Of ze zijn zonder oefening overgegaan naar zelfsturing om kort nadien toch weer terug te gaan naar centrale aansturing en meer van deze management grillen.  Ondertussen werd verwacht dat ze topsport bleven bedrijven en klaar bleven staan om nieuwe collega’s in te werken en stagiaires te begeleiden.

Zelf staan deze moeders achter in de rij als het om scholing en ontwikkeling gaat. Hun digivaardigheid is onvoldoende voor de huidige arbeidsmarkt en toekomstbestendig leren staat zelden in het jaarplan. Pijnlijk, want er is alleen dit jaar al wel 2x 80 miljoen VWS geld in tranches verdeeld onder werkgevers om (weer) nieuwe medewerkers te werven en te scholen (via traditionele opleidingen).

Ondertussen staat de achterdeur wagenwijd open, er stromen nog steeds meer mensen de sector uit dan in. Gevolg? De blijvers voelen nog meer druk en dan loopt het verzuimcijfer als vanzelf op. Een verzuimpercentage van 10% is al lang geen uitzondering meer. Deze verzuimcijfers doen weer een extra appèl op loyale ervaren mensen. In sporttermen, deze backbones maken eerder meer dan minder speelminuten en hun ervaring wordt niet benut.

Stop deze koers! Laat werven van nieuwe professionals over aan partijen die daar voor opgesteld staan. Wie uitstroom en verzuim optimaliseert heeft helemaal geen extra geld nodig voor arbeidsmarktversterking. Bizar genoeg, we financieren nu collectief de voortzetting van het korte termijn arbeidsmarktbeleid van de afgelopen dertig jaar. Vervolgens blijven we ervaren zorgmedewerkers overvragen wetend dat nee zeggen lastig is voor mensen die beter voor een ander dan voor zichzelf kunnen zorgen. Verander deze koers en start met het koesteren van de moeders. Benut hun praktische wijsheid, verbeter hun digivaardigheid en ga vervolgens met hen en het hele team leren voor de toekomst. Kantel de negatieve spiraal die inmiddels al enkele decennia duurt. Start de optimistische aanpak: Koester de moeders!

Koesterbeleid leidt tot:

  1. Benutting en verduurzaming van de inzet van ervaren mensen.
  2. Toegevoegde waarde omdat ervaren medewerkers van stug door hollende diesels transformeren in supporters en versnellers van maatschappelijke transitie.
  3. Continuïteit: wie goed zorgt voor de moeders die in de zorg werken trekt de aandacht van hun kinderen, neven en nichten. Een beter wervingsbeleid voor talent bestaat niet.

Bent u het ook zat om cyclisch mee te huilen om overschotten of tekorten op de arbeidsmarkt? Koester de moeders en maak werk van duurzame inzetbaarheid, loopbaanuitdagingen en fijn werken in de zorg.

Monique van Doorn

Directeur Verder door anders doen,
Founder van learning community Andere handen

Terug naar overzicht

Geplaatst op 11 augustus 2018