Meer uitwerkingen

Learning community Andere handen

Wat is gestart als een online leer- en ontwikkelplatform voor medewerkers in de langdurige zorg is uitgegroeid tot een volwaardige learning community. test

Lees verder

Backbones

Backbones is een ontwikkelprogramma voor ervaren zorgmedewerkers. Hun praktische wijsheid en hedendaagse technologische toepassingen bieden interessante nieuwe mogelijkheden voor zorgvragers en zorgmedewerkers.

lees verder

Digi-aardige zorg

Digivaardiger is een must in de huidige gezondheidszorg. Praktische wijsheid uit het verleden behouden is ook belangrijk. Meer technologie en verbinding met praktische wijsheid zorgt voor synergie. Technologie en aandacht voor elkaar, dat is Digi-aardige zorg.

Dit modulaire ontwikkelprogramma laat medewerkers kennis maken met sociaal leren en het belang van dialoog.  Als professionals dit willen of nodig hebben zijn er E-trainingen te volgen. Een persoonlijk ontwikkelprogramma voor verpleegkundigen en verzorgenden maakt hen bewuster dat de praktische wijsheid die zij dagelijks inbrengen van belang is en meer waarde krijgt in combinatie met technologie.

Het programma maakt zich ook hard om andere flex oplossingen te implementeren. Juist hier spelen digitale vaardigheden ook een rol van betekenis. Werken wanneer je kan, waar je wil en zo kennis delen.

 

 

lees verder

Regio Midden-Holland

Sinds 2015 werken de samenwerkende gemeenten van Midden-Holland  met een eigen learning community. Dit lerende netwerk faciliteert de transformatie van het sociaal domein. Regio Midden Holland heeft gekozen voor een community binnen de omgeving van  Andere handen community . Daarmee houden ze kosten laag, de flexibiliteit groot en ze profiteren mee van alle faciliteiten die  Andere handen biedt. Verder door anders doen begeleidt de implementatie van de learning community.

Er is met een eerste sociaal team. Inmiddels zijn circa 350 professionals uit  de regio met elkaar verbonden. Zij werken in meer dan 40 organisaties en maken dagelijks werk van ‘samen anders leren.

Deze opzet is door de VNG erkend als best practice pilotstarter.

Op zoek naar nieuwe verbindingsmogelijkheden of anders samenwerken in uw regionale samenwerkingsverband?  Bel of mail en laat u informeren.

Andere handen community organiseert sinds 2012 ontmoeting en anders leren. Leden zijn medewerkers die in de zorg of het sociaal domein werken en te maken hebben met transitie. Zij kunnen in een besloten omgeving van en met elkaar leren. Deelnemers delen de infrastructuur waardoor zijn snel, slim efficiënt leren voor de toekomst.

 

 

Dit arbeidsmarktprogramma is al in 2012 ontworpen om te voorkomen dat 45-plussers met veel werkervaring in de zorg maar op papier onvoldoende kwalificaties tussen wal en schip gaan vallen. Nu opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen via een activerende aanpak wijst ervaren zorgmedewerkers de weg naar een nieuwe loopbaan.

In 2008 heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars de ontwikkeling van Zorg voor elkaar mogelijk gemaakt. Wederkerige aandacht voor elkaar is de basis. Dialoog en samenwerken is de kern. Het concept is in 2009 genomineerd voor de Anna Reynvaan praktijkprijs. Op zoek naar borging voor het geleerde is het concept van Andere handen geïntroduceerd. Zorg voor elkaar en Andere handen bieden samen een integraal programma leren voor de toekomst. Inmiddels wordt dit gecombineerde programma onder de naam Backbones in samenwerking met de stichting Andere handen aangeboden om ervaren medewerkers te versterken. Doel is om hun inzetbaarheid, vitaliteit en werkplezier te bevorderen.

Meedoen naar vermogen is ons motto. Juist ook bij mentale problemen. Erbij blijven, zodra het weer kan aan de slag gaan, hulp organiseren van collega’s. Dat zijn enkele elementen van de succesvolle aanpak om mensen met psychiatrische klachten weer naar werk te begeleiden en aan het werk te houden. De methode is in 2007 ontwikkeld en tot 2011 binnen diverse settings toegepast in samenwerking met UWV.

Bijzonder in dit concept is de rol van collega’s en de samenwerking tussen behandelaars, die cliënt / werknemer en MPC coaches.

 

 

 

 

Carnisse verbindt

In kader WHOCARES heeft Verder door anders doen samen met partners meegedaan aan de prijsvraag voor stadsvernieuwing in Rotterdam.

Ontwikkelen van stadsvernieuwing in Carnisse, Rotterdam met verbinding als leidend perspectief.
Onderlinge verbinding van en met inwoners. Verbinding met omringende gebieden waardoor Carnisse de verbinding is met het centrum van de stad. Verbinding van wonen en voorzieningen. Dat krijgt vorm door stedenbouwkundige ontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte die verbindingen doorvoeren in wonen en infrastructuur.Welke weer integraal wordt verbonden met sociale innovatie. Mensen uit de wijk worden betrokken bij de plannen en bij de uitvoering (participatie).

lees verder

De Klimaatschool

De zorg transformeert, het sociaal domein kantelt en er is een energietransitie gaande. ‘Verder door anders doen’ is actief op dit terrein. Onze locatie is voorzien van zonnepanelen en in Bodegraven-Reeuwijk is in mei de Klimaatschool geopend, een ontmoetingsplek voor burgers en ondernemers om samen werk te maken van klimaatambities. Vanuit ‘Verder door anders doen’ is Monique van Doorn betrokken als initiator van dit initiatief. Dit is een fysieke ontmoetingsplek ingericht in de Droomfabriek in Bodegraven. Na de zomer zal er ook een virtuele ontmoetingsplek beschikbaar komen en er komt een creatieve, ondernemende aanpak om samen werk te maken van energietransitie en klimaatdoelstellingen. Hier staan ‘kennis delen’ en ‘lerend samenwerken’ centraal.