Over VDAD

‘Verder door anders doen’ (VDAD) is al meer dan 25 jaar advies- en conceptbureau voor samenlevingsvraagstukken. Een initiatief van Monique van Doorn, die zich tijdens haar werk als arboverpleegkundige en gezondheidswetenschapper verwonderde over de manier waarop mensen zich zelf kwijt raken in tijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Systemen namen het van mensen over waar als mensen ziek worden en (tijdelijk) niet kunnen werken. Wat willen mensen zelf (nog) als zij ziek zijn? Wat kunnen ze nog en hoe kan de omgeving daar bij steunen? Vragen als hoe we zelf aan vitaliteit en inzetbaarheid kunnen blijven werken spelen dan juist een rol.

Als ondernemer pakte Monique de ruimte om creatieve oplossingen te zoeken voor deze vaak ingewikkeld gemaakte maatschappelijke vraagstukken. Zij zag bijvoorbeeld dat een oplopend aantal vrouwen in de WAO belandde waar hun competenties en talenten niet meer benut werden. Door de expertise van deze vrouwen weer te mobiliseren en ze te inspireren samen te gaan leren zijn meer dan 1400 vrouwen vanuit de WAO weer duurzaam aan het werk gegaan. Versterken van mensen zodat zij actief en naar vermogen bij kunnen dragen aan de maatschappij vindt Monique een must. Met mensen een zorgzame samenleving inhoud geven is wat haar drijft.

De verder-door-anders-doen concepten, projecten en programma’s hebben een rode draad: er is altijd sprake van sociale innovatie. Door samen anders te gaan doen realiseren we andere resultaten. Uitwerkingen en ontwikkelde methodieken zijn opgeschreven in ‘Nieuwerwets, verbindend werken’ (van Doorn en de Wit, 2009). In dit boek werd voor het eerst geschreven over de kansen voor Andere handen in de zorg. In 2011 is de beweging Andere handen van start gegaan en sinds 2012 biedt de learning community Andere handen een ontmoetingsplek voor mensen om anders te leren. Van en met elkaar.

Verder door anders doen levert strategische denk- en praktische doekracht. We benutten moderne technologie, maar waarderen tegelijkertijd de praktische wijsheid van ervaren mensen.  Van en met elkaar leren binnen organisaties en over organisatiemuren heen is onze aanpak. Kijk voor concrete uitwerkingen van sociale innovaties bij Anders gedaan.