Ons verhaal

‘Verder door anders doen’ (VDAD) is in 1995 gestart als adviesbureau voor arbeid en gezondheid. Een initiatief van Monique van Doorn, die zich tijdens haar eerdere werk als arboverpleegkundige en gezondheidswetenschapper verwonderde over de manier waarop mensen zich zelf kwijt raakten in tijden van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Systemen namen het van mensen over waar het zaken als werk, gezondheid, zorg en welzijn betrof. Wat willen mensen zelf (nog) als zij ziek zijn? Wat kunnen ze nog en hoe kan de omgeving daar bij steunen? Maar ook vragen hoe we zelf aan vitaliteit en inzetbaarheid kunnen blijven werken spelen een rol. Net als de vraag waarom mensen stoppen met leren als ze hun werk kwijt raken. Zou het helpen om eerder van werk te veranderen om een leven lang geïnspireerd en inzetbaar te blijven?

Als ondernemer pakte Monique de ruimte om creatieve oplossingen te zoeken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Zij zag bijvoorbeeld dat een oplopend aantal vrouwen in de WAO belandde waar hun competenties en talenten verloren gingen. Door de expertise van ervaren WAO-ers weer te mobiliseren en hen te inspireren samen te gaan leren zijn meer dan 1000 mensen weer aan de slag gegaan en mee gaan doen in de maatschappij. Versterken van mensen zodat zij actief en naar vermogen bij kunnen dragen aan de maatschappij vindt Monique een must. Met mensen een zorgzame samenleving inhoud geven is wat haar drijft.

De verder-door-anders-doen concepten, projecten en programma’s hebben een rode draad: er is altijd sprake van sociale innovatie. Door samen anders te gaan doen realiseren we andere resultaten. Uitwerkingen en ontwikkelde methodieken zijn opgeschreven in ‘Nieuwerwets, verbindend werken’ (van Doorn en de Wit, 2009). In dit boek werd voor het eerst geschreven over de kansen voor Andere handen in de zorg.

Verder door anders doen levert strategische denk- en praktische doekracht. We benutten moderne technologie, maar waarderen tegelijkertijd de praktische wijsheid van ervaren mensen.  Van en met elkaar leren binnen organisaties en over organisatiemuren heen is onze aanpak. Kijk voor concrete uitwerkingen van sociale innovaties bij Anders gedaan.