Ons werk

Wij zijn denkers en doeners. Sinds 1995 maken we werk van transitie en transformatie. Van anders doen in zorg en het sociaal domein. Met doelgerichte en praktische concepten nodigen we mensen uit samen te werken en te verbinden we mensen. We stimuleren en inspireren om anders te gaan doen en dat raakt veel: anders leren, anders organiseren, anders communiceren en anders samenwerken. Anders doen betekent sociale innovatie.

Sociale innovatie is maatwerk
Er is voor anders doen geen kant en klaar recept. Mensen en hun context bepalen de toon en de snelheid. Wat altijd helpt is verbinding en dialoog. Verbinden en versterken van mensen en organisaties spelen in ons werk daarom een hoofdrol. learning community Andere handen is een concreet ‘Anders doen’ concept. 

Lees  hier verder over  de beweging Andere handen en de learning community. Of klik door naar de recente flyer van LCAH. Om de praktijk van verbinden en versterken te bevorderen en de praktijk te benutten als belangrijke leeromgeving is ‘Mijn verhaal‘ontwikkeld, een instrument voor reflectie en online intervisie.

MNtRX is onze kraamkamer voor anders-doen concepten. Ons werk is zeer gevarieerd. Van advies tot concept, van opleiden tot procesinnovatie, maar altijd gericht op  verbinden en verder komen door anders te doen. Gezondheid, (werk)plezier, vitaliteit, participatie en inclusie vinden we belangrijk en spelen altijd een rol in ons werk. Lees hier meer over MNtRX.