Ons werk

Wij zijn denkers en doeners. Sinds 1995 maken we werk van transitie en transformatie. Van anders doen in zorg en het sociaal domein. Met doelgerichte en praktische concepten nodigen we mensen uit samen te werken en te verbinden. Met Casemanagement Zorg en Zekerheid hebben we al vanaf 1998 gezorgd voor integraal opleiden van casemanagers. Zorg voor elkaar is in 2006 geïntroduceerd als werkwijze om samen met cliënten, familie en vrijwilligers samen te werken aan kwaliteit van leven en werken. Lees bij Anders gedaan over andere voorbeelden die gaan over anders doen, over sociale innovatie.

Sociale innovatie is maatwerk
Er is voor anders doen geen kant en klaar recept. Mensen en hun context bepalen de toon en de snelheid. Wat altijd helpt is verbinding en dialoog. Verbinden en versterken van mensen en organisaties spelen in ons werk daarom een hoofdrol. learning community Andere handen is een concreet ‘Anders doen’ concept dat mensen en kennis verbindt. 
Lees  hier verder
 over  de beweging Andere handen en de learning community. Of klik door naar de recente flyer van LCAH. Om de praktijk van verbinden en versterken te bevorderen en de praktijk te benutten als belangrijke leeromgeving is ‘Mijn verhaal‘ontwikkeld, een instrument voor reflectie en online intervisie.

Ons werk is zeer gevarieerd. Van advies tot concept, van opleiden tot procesinnovatie, maar altijd gericht op  verbinden en verder komen door anders te doen. Gezondheid, (werk)plezier, vitaliteit, participatie en inclusie vinden we belangrijk en spelen altijd een rol in ons werk. Op zoek naar andere oplossingen? Bel of mail.