Stichting Andere handen

 

De Stichting Andere handen werft fondsen en vraagt aandacht voor projecten die tot doel hebben om inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers in zorg en sociaal domein te bevorderen. De sterk veranderende sector vraagt om ingrijpende wijzigingen. Andere, innovatieve manieren van leren en ontwikkelen kunnen bijdragen om medewerkers regie over hun loopbaan te leren nemen. Zodat zij vitaal en met plezier inzetbaar blijven.

Het bestuur van de stichting:
Ella Vogelaar was tot oktober 2019 voorzitter van de stichting. Door haar onverwachte overlijden op 7 oktober 2019 is de rol van voorzitter op dit moment vacant.
Marlijn Lenselink, bestuurder in de zorg
Ferry Koster, bijzonder hoogleraar innovatieve samenwerking

Contactgegevens van Stichting Andere handen, M: 06 510 954 27, E: info@verderdoorandersdoen.nl
KvK 67489931 BTW nr: 8570.24.334

Backbones

Wat is je arbeidsperspectief na jaren werken in de zorg? Kan je technologische en maatschappelijke ontwikkelingen bijbenen? Ben je voldoende bijgeschoold en waar kan jij de komende jaren met plezier aan het werk? Dat zijn de vragen die Backbones aangaat.

Praktische mensen vragen een praktische aanpak. Na jaren van werk en gezin in combinatie met andere rollen (mantelzorg) is leren een uitdaging. De stichting werft fondsen om deze groep professionals, naar ons idee de backbones van de samenleving, op Innovatieve en creatieve wijze te versterken voor de toekomst.

Het  programma Backbones praktische wijsheid en zorg voor elkaar is een optimistisch concept voor de toekomst van de zorg.

Expeditie Trots

De tijdgeest vraagt om actieve inbreng ‘van onderop’, oftewel, met mensen inhoud geven aan vernieuwing. Dat is een cultuuromslag in de zorg waar zeggenschap nog in de kinderschoenen staat. Expeditie Trots is de manier om medewerkers rechtstreeks te betrekken. De Expeditie strijkt neer op (zorg)locaties door het hele land. Daar kunnen zorgmedewerkers hun stem laten horen en werkervaringen delen. Borging van deze dialogen gebeurt online via Learning community Andere handen waar medewerkers lid van kunnen worden. De stichting werft fondsen om de Expeditie mogelijk te maken. De Expeditie Trots maakt onderdeel uit van het concept Digi-aardige zorg en Backbones.

Meer weten of mee doen? Bel of mail.