Werken in de zorg

Er is veel te doen met betrekking tot de krapte op de arbeidsmarkt van de zorg. Vorig jaar is veel geld vrijgemaakt, om nieuwe mensen enthousiast te maken en in te laten stromen. Jonge mensen, zij-instromers en nieuwkomers kregen volop aandacht. Inmiddels loopt het verzuim in de zorg op en is de uitstroom van 60 plussers in de WIA schrikbarend hoog. We zijn met veel geld mensen aan het werven voor een sector met oplopend ziekteverzuim en een grote kans dat je voortijdig uitstroomt. Hoe aantrekkelijk is dat?

 

De commissie Werken in de zorg heeft dit ook opgemerkt en trekt aan de bel. Met stip is geagendeerd om ook te gaan investeren in de mensen die al in de zorg werken. Dat schrijft Minister de Jonge in zijn decemberbrief. Hetzelfde werd overigens in december 2015 geschreven als reactie op ‘Red de zorg’ acties van de bonden. Papier is geduldig.

 

Wat mij bezig houdt is dat veel mensen over de zorg praten en veel partijen bezig zijn met plannen, beleid, projecten en commissies terwijl de mensen op de werkvloer het lijdzaam onder gaan. Murw door de vele initiatieven en gefrustreerd door administratieve taken. We zien veel drukte om problemen op te lossen en steeds minder praktische handen die lekker aan de slag zijn. De kloof tussen deze partijen groeit. Kan dit anders. Laten we eens fantaseren. 

 

Wat zou er gebeuren als iedereen die meewerkt aan oplossingen van de arbeidsmarktvraagstukken zelf ook een deel van de werktijd in de zorg gaat werken? Beleidsmaker die ook nachtdiensten draaien, projectmanagers die ook diensten draait. Zou dit de kloof tussen beleid en uitvoering kleiner maken en wat kan dit betekenen voor de kwantitatieve nood? Wie in de zorgt werkt, werkt dan ook werkelijk in de zorg.

 

Welke Rotterdams Hugo zullen we eens vragen om over deze werkoplossing mee te denken? 

 

Terug naar overzicht

Geplaatst op 10 januari 2019