Zorginstituut: Anders kijken, anders leren, anders doen

Het Zorginstituut heeft het programma innovatie zorgberoepen en opleidingen afgerond. De betrokken commissie adviseert om gezondheid op weg naar 2030 te benaderen vanuit een visie waarbij het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van burgers meer centraal staat.

Voor zorgprofessionals wordt het belangrijker om permanent te leren en kennis te delen zo luidt het tweede advies. De adviescommissie heeft de broedplaatsen – waar Andere handen community er één van is – overgedragen aan het Zorgpact.

Voor de landelijke agendering en de ontwikkeling van het vervolg van de twee adviezen zijn drie kwartiermakers vanuit het mbo, hbo en wo bereid gevonden om het werk van de commissie voort te zetten en de verbinding te maken met hun eigen sector en tussen de sectoren. Vanuit het mbo is dat Paul van Maanen (ROC Midden Nederland), vanuit het hbo Huib de Jong (Hogeschool van Amsterdam) en vanuit het wo Mirjam Oude Egbrink (Universiteit Maastricht). Pauline Meurs (voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving) en Mariëtte Hamer (voorzitter van de Sociaal Economische Raad) hebben hun betrokkenheid hierbij toegezegd.

 

Terug naar overzicht

Geplaatst op 5 april 2017